ANABİLİM DALI BAŞKANI

Milletlerarası Özel Hukuk

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI ÖĞRETİM KADROSU

Dr. Öğr. Üys. Zeynep ÇALIŞKAN (Anabilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üys. Hakan ŞAHİN