Otel Hastane

Hastane

FAKLTEM襤Z

襤stanbul Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesine Ho Geldiniz… 

Ulusal ve uluslararas覺 düzeyde, hukuk bilimi ile donan覺ml覺 nitelikli hukukçular yetitirmeyi hedef edinen Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1997’de kurulmutur. 襤lk mezunlar覺n覺 2000-2001 akademik y覺l覺nda veren Fakültemiz, 2017-2018 eitim-öretim y覺l覺nda on sekizinci dönem mezunlar覺n覺 vermitir. Gerek Türkiye’de gerekse dünyada kendi alan覺nda tan覺nan, tecrübeli akademisyenlerden oluan akademik kadrosuyla öretim faaliyetini yürüten Fakülte, dört y覺ll覺k lisans program覺n覺, K覺ta Avrupas覺 ve Anglo-Sakson hukuk sistemlerindeki ülkelerin hukuk eitimi programlar覺 Türk hukuk sistemiyle olabildiince uzlat覺r覺lmaya çal覺arak ulat覺覺 sentezle düzenlemitir. Avrupa Hukuk Fakülteleri Birlii (European Law Faculty Association) üyesi olan fakültemiz, teori ve uygulamay覺 birlikte sunan öretim program覺 ile, sadece ulusal alanda deil, ayn覺 zamanda uluslararas覺 sahada da etkin hukukçular yetitirmeyi ilke edinmitir. Bu düünceden hareketle öretim program覺n覺n yüzde otuzu 襤ngilizce derslerden oluturulmutur. Türk hukuk uygulamas覺 aç覺s覺ndan esas tekil eden bilim dallar覺 Türkçe görülürken, uluslararas覺 içerii olan dersler 襤ngilizce verilmektedir. Bu noktada, özellikle uluslararas覺 hukuk, insan haklar覺 hukuku, Avrupa Birlii Hukuku, iktisat, uluslararas覺 ceza hukuku, uluslararas覺 yat覺r覺m hukuku, uluslararas覺 tahkim hukuku, uluslararas覺 ekonomi hukuku, uluslararas覺 ticaret hukuku, uluslararas覺 uyumazl覺k çözüm yollar覺 ve uluslararas覺 fikri mülkiyet hukuku vb. dersler 襤ngilizce görülmektedir. 襤ngilizce seviyesi yeterli olmayan örenciler Üniversite bünyesinde bulunan Yabanc覺 Diller Yüksek Okulunda Haz覺rl覺k S覺n覺f覺 okuma imkan覺na sahiptir.

Ülkemizde ilk kurulan vak覺f üniversiteleri ve Hukuk Fakülteleri aras覺nda yer alan kurumumuz, 2018 - 2019 Akademik y覺l覺 için EA puan türünden 20 tam burslu, 20 %50 indirimli, 60  %25 indirimli, 100 ücretli olmak üzere toplam 200 örenci kabul etmektedir. Ayr覺ca, Fakülte, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Bölümlerinde yüksek lisans ve doktora programlar覺n覺 da baar覺yla sürdürmektedir.

Lisans örenimlerini baar覺yla tamamlayan mezunlar覺m覺z sadece hukukçu kimliine sahip kiiler taraf覺ndan icra edilebilecek hakimlik, savc覺l覺k, avukatl覺k, noterlik gibi meslekler yan覺nda, Bakanl覺klar, Bankalar, ulusal ve uluslararas覺 sivil toplum kurulular覺nda da çal覺ma imkanlar覺 elde etmektedir. Üniversitemiz ve Fakültemizin gerçekletirdii ikili andlamalar çerçevesinde örencilerimizin ERASMUS programlar覺 ile bir veya iki yar覺y覺l yurt d覺覺nda örenim f覺rsat覺na sahip olmalar覺, özellikle uluslararas覺 alanda i bulma imkanlar覺n覺 da art覺rmaktad覺r. Bu noktada % 30 襤ngilizce örenim program覺yla dier ülke hukuk fakülteleri ile entegre olan Fakültemiz, bu yönüyle de öne ç覺kmaktad覺r.

襤stanbul Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde görümek dileiyle…

Sayg覺lar覺mla.

Dekan

Prof. Dr. Yusuf AKSAR