Fakülte Yönetim Kurulu

HUKUK FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU

Prof. Dr.Yusuf AKSAR

Dekan (Başkan)

Prof.Dr. Devrim ULUCAN

Üye (İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku A.B.Bşk)

Prof.Dr.Lerzan YILMAZ

Üye (Ticaret Hukuku A.B.D.Bşk)

Prof.Dr.Etem Saba ÖZMEN

Üye (Medeni Hukuk A.B.DBşk.)

Doç.Dr. Ebru Menşur ALKOY

Üye (Görevlendirme)

Doç.Dr. Ahu TUNÇEL

Üye (Görevlendirme)

Yrd.Doç.Dr. Yıldıray SAK

Üye (Seçilmiş Üye)