Fakülte Yönetim Kurulu

HUKUK FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU

Prof. Dr.Yusuf AKSAR

Dekan (Başkan)

Prof.Dr. Devrim ULUCAN

Üye (İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku A.B.D. Bşk.)

Prof.Dr.Hanife Dilek YILMAZCAN

Üye (Mali Hukuk A.B.D.Bşk.)

Prof.Dr.Etem Saba ÖZMEN

Üye (Medeni Hukuk A.B.D. Bşk.)

Doç.Dr. Emrullah KERVANKIRAN

Üye (Ticaret Hukuku A.B.D. Bşk.)

Doç.Dr. Yıldıray SAK

Üye (Seçilmiş Üye)

Dr. Öğr. Üys. H. Alphan DİNÇKOL

Üye (Seçilmiş Üye)

 

Üye (Seçilmiş Üye)

Üye (Seçilmiş Üye)

 

Üye (Seçilmiş Üye)

Üye (Seçilmiş Üye)