2016 - 2017 BAHAR YARIYILI ARA SINAV TAKVİMİ

HUKUK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

2016-2017 BAHAR YARIYILI ARA SINAV TAKVİMİ

 

I.SINIF

III. SINIF

II. SINIF

IV. SINIF

SINAV TARİHİ

09.30

11.30

13.30

15.30

1.4.2017

Cumartesi

 

 

HUK 326

Fikri ve Sınai Haklar

 

LAW 320

Fikri ve Sınai Haklar

HUK 214

Kriminoloji

 

LAW 210

Türk Hukuk Tarihi

HUK 410

Ceza Usul Hukuku II

 

LAW 408

Ceza Usul Hukuku II

3.4.2017

Pazartesi

HUK 120

Anayasa Hukuku II

 

LAW 104

Anayasa Hukuku II

HUK 330

Kara Ticaret Hukuku II

 

LAW 306

Kara Ticaret Hukuku II

HUK 226

Devletler Umumi Hukuku II

 

LAW 216

International Law II

HUK 434

Devletler Özel Hukuku II

 

LAW 414

Private International Law II

4.4.2017

Salı

LAW 112

Introduction to Common Law

HUK 328

Eşya Hukuku II

 

LAW 302

Eşya Hukuku II

LAW 220

Energy Law

HUK 438

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku II

 

LAW 410

Toplu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

5.4.2017

Çarşamba

HUK 118

Medeni Hukuk II

 

LAW 102

Medeni Hukuk II

HUK 334

Genel Kamu Hukuku II

 

LAW 312

European Union Law II

HUK 224

İdare Hukuku II

 

LAW 214

İdare Hukuku II

HUK 430

İdari Yargı

 

LAW 326

İdari Yargı

6.4.2017

Perşembe

HUK 108

Roma Hukuku II

 

LAW 108

Roma Hukuku

HUK 306

Medeni Usul Hukuku II

 

LAW 304

Medeni Usul Hukuku II

HUK 222

Ceza Hukuku Genel Hükümler II

 

LAW 204

Ceza Hukuku Genel Hükümler II

HUK 440

Medeni Hukuk Uygulamaları

 

LAW 412

Miras Hukuku

7.4.2017

Cuma

İKT 152

İktisat

 

LAW 110

Economics

HUK 304

Ceza Hukuku Özel Hükümler II

 

LAW 310

Ceza Hukuku Özel Hükümler II

HUK 220

Borçlar Hukuku Genel Hükümler II

 

LAW 202

Borçlar Hukuku Genel Hükümler II

 

(HUK 220 ve LAW 202 Kodlu Derslerin Sınavı Saat 14:00’da Başlayacaktır)

HUK 404

Deniz Ticaret ve Sigorta Hukuku II

 

LAW 416

Sigorta Hukuku

8.4.2017

Cumartesi

 

 

 

 

HUK 323

Vergi Hukuku

 

LAW 328

Vergi Hukuku

HUK 228

Mali Hukuk

 

LAW 212

Public Finance Law

HUK 426

Uluslararası Ticari Tahkim

 

LAW 420

International Commercial Arbitration

HUK 332 / LAW 308 KODLU BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER II DERSLERİNİN SINAVI 1.4.2017 TARİHİNDE SAAT 9:30’DA

HUK 442 / LAW 406 KODLU İCRA İFLAS HUKUKU II DERSLERİNİN SINAVI 8.4.2017 TARİHİNDE SAAT 9:30’DA

LAW 426 MARITIME INSURANCE LAWDERSİNİN SINAVI 3.4.2017 TARİHİNDE SAAT 17:00’DA

HUK 322 KODLU İNTERNET HUKUKU DERSİNİN SINAVI 3.4.2017 TARİHİNDE SAAT 17:00’DA

ENG 132 KODLU ENGLISH FOR LAW II DERSİNİN SINAVI 29.3.2017 TARİHİNDE DERS SAATİNDE,

ATA 152 KODLUATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERSİNİN SINAVI8.4.2017 TARİHİNDE ONLINE

TRD 152 KODLUTÜRK DİLİ II DERSİNİN SINAVI8.4.2017 TARİHİNDEONLINE OLARAK,

ING 121-122 KODLUİNGİLİZCE DERSİNİN SINAVI21.4.2017 TARİHİNDESAAT: 14.00’DA YAPILACAKTIR

  DEKANLIK

   10.3.2017