ANABİLİM DALI BAŞKANI

Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku

MEDENÎ USÛL ve İCRA İFLÂS HUKUKU ANABİLİM DALI ÖĞRETİM KADROSU

Yrd. Doç. Dr. Taylan Özgür KİRAZ (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Seçuk ÖZTEK*

Ar. Gör. Gizem BAŞOĞLU

* Yarı zamanlı öğretim üyesi.