rnek Mahkeme Salonu

2009 y覺l覺nda hizmete giren Fakülte binam覺zda bulunan örnek mahkeme salonu, öretim üyelerimizin gözetiminde örencilerimiz aras覺nda yap覺lan farazi dava (moot court) yar覺malar覺 için gerekli olan mekan ihtiyac覺n覺 kar覺lamakta, örencilerimizin lisans örenimi s覺ras覺nda örnek bir mahkeme salonu görmeleri imkan覺 sunmaktad覺r. Örnek mahkeme salonumuzda, anabilim dal覺 öretim üyelerimiz taraf覺ndan düzenlenen farazi dava yar覺malar覺 ile örencilerimiz, hukuk eitimi s覺ras覺nda, mesleki faaliyetlerine yönelik ilk tecrübelerini elde etmekte, örnek hukuki olaylar üzerinde çal覺malar yaparak, arat覺rma yeteneklerini gelitirmekte ve sözlü ifade sanat覺n覺 topluluk kar覺s覺nda uygulama f覺rsat覺n覺 yakalamaktad覺rlar.

Örnek Mahkeme Salonu'nun 360º görünümü için t覺klay覺n覺z.