DEKANLIK

HUKUK FAKÜLTES襤 DEKANLII

Dekan

Prof. Dr. Yusuf AKSAR

Dekan Yard覺mc覺s覺

Yrd. Doç. Dr. Melda KÖSE MARDUÇ

Dekan Yard覺mc覺s覺

Yrd. Doç. Dr. H. Alphan D襤NÇKOL

Fakülte Sekreteri

Nuren BAL