DEKANLIK

HUKUK FAKÜLTES襤 DEKANLII

Dekan

Prof. Dr. Yusuf AKSAR

Dekan Yard覺mc覺s覺 Yrd. Doç. Dr. Hakan AH襤N
Fakülte Sekreteri

Nuren BAL