ANABİLİM DALI BAŞKANI

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İŞ ve SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU ANABİLİM DALI ÖĞRETİM KADROSU

Prof. Dr. Devrim ULUCAN (Anabilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üys. Şükriye Esra BASKAN

Ar. Gör. Elif Seda GÜRKAN