ANABİLİM DALI BAŞKANI

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İŞ ve SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU ANABİLİM DALI ÖĞRETİM KADROSU

Prof. Dr. Devrim ULUCAN (Anabilim Dalı Başkanı)

Ar. Gör. Elif Seda GÜRKAN