ANABİLİM DALI BAŞKANI

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU ANABİLİM DALI ÖĞRETİM KADROSU

Dr. Öğr. Üys. Bahadır APAYDIN (Anabilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üys. Hulusi Alphan DİNÇKOL