Fakülte Kurulu

Prof. Dr.Yusuf AKSAR

Dekan (Başkan)

Prof. Dr. Yusuf AKSAR

Üye (Kamu Hukuku Bölüm Bşk.)

Prof.Dr. Devrim ULUCAN

Üye (Özel Hukuk Bölüm Başkanı)

Prof.Dr.Lerzan YILMAZ

Üye (Ticaret Hukuku A.B.D.Bşk.)

Prof.Dr.Etem Saba ÖZMEN

Üye (Medeni Hukuk A.B.Bşk)

Prof.Dr.Dilek YILMAZCAN

Üye (Mali Hukuk A.B.Bşk)

Yrd.Doç.Dr. Yıldıray SAK

Üye (Seçilmiş Üye)