Fakülte Kurulu

Prof. Dr. Yusuf AKSAR

Dekan (Başkan)

Prof. Dr. Yusuf AKSAR

Üye (Kamu Hukuku Bölüm Bşk.)

Prof. Dr. Devrim ULUCAN

Üye (Özel Hukuk Bölüm Bşk.)

Prof. Dr. Etem Saba ÖZMEN

Üye (Medeni Hukuk A.B.D. Bşk.)

Prof. Dr. Dilek YILMAZCAN

Üye (Mali Hukuk A.B.D. Bşk.)

Doç. Dr. Emrullah KERVANKIRAN

Üye (Ticaret Hukuku A.B.D. Bşk.)

Doç. Dr. Yıldıray SAK

Üye (Seçilmiş Üye)
Dr. Öğr. Üys. H. Alphan DİNÇKOL

Üye (Seçilmiş Üye)