Fakülte Kurulu

Prof. Dr.Yusuf AKSAR

Dekan (Başkan)

Prof. Dr. Yusuf AKSAR

Üye (Kamu Hukuku Bölüm Bşk.)

Prof.Dr. Devrim ULUCAN

Üye (Özel Hukuk Bölüm Başkanı)

Prof.Dr.Etem Saba ÖZMEN

Üye (Medeni Hukuk A.B.Bşk)

Prof.Dr.Dilek YILMAZCAN

Üye (Mali Hukuk A.B.Bşk)

Doç.Dr. Yıldıray SAK

Üye (Seçilmiş Üye)

Yrd. Doç.Dr. Hakan ŞAHİN

Üye (Seçilmiş Üye)