External Transfer

HUKUK FAKÜLTES襤

D襤KEY GEÇ襤 ÖRENC襤LER襤 襤Ç襤N HAZIRLIK PROGRAMI

Meslek Yüksekokullar覺 ve Ön Lisans Mezunlar覺n覺n Lisan Örenimine Devamlar覺 Hakk覺ndaki Yönetmeliin 9. maddesi ile Maltepe Üniversitesi Eitim Öretim ve S覺nav Yönetmeliinin Dikey Geçi örencileri için intibak program覺n覺 düzenleyen 22. maddesine göre, lisans örenimine balama hakk覺n覺 elde eden örencilere sunulacak Haz覺rl覺k Program覺nda “birinci ve ikinci s覺n覺flardan eksik olduu dersler verilir.” Haz覺rl覺k Program覺 iki yar覺y覺ld覺r ancak belirli durumlarda bir yar覺y覺l daha uzat覺labilir. Haz覺rl覺k Program覺n覺 baar覺yla tamamlayan veya en fazla iki dersten baar覺s覺z olan örenciler Yönetmelik hükmü gerei üçüncü s覺n覺fa kaydedilir.

 

Dikey Geçi Haz覺rl覺k Program覺

嚜選遛

 

B襤R襤NC襤 YARIYIL

 

襤K襤NC襤 YARIYIL

 

Dersin Ad覺

 

Dersin Ad覺

HUK 103

Medeni Hukuk I                                                                                             

HUK 104

Medeni Hukuk II

HUK 105

Anayasa Hukuku I                                                                                       

HUK 106

Anayasa Hukuku II

HUK 201

Borçlar Hukuku I                                                                                         

HUK 202

Borçlar Hukuku II

HUK 203

Ceza Hukuku I                                                                                                  

HUK 204

Ceza Hukuku II

HUK 205

襤dare Hukuku I                                                                                                 

HUK 206

襤dare Hukuku II

HUK 207

Devletler Umumi Hukuku I                                                         

HUK 208

Devletler Umumi Hukuku II