Elective Courses

 

 

Bölüm Seçmeli

 

 

 

Kodu

Ders Ad覺

T

U

K

HUK 212

Siyasi Tarih

2

0

2

HUK 214

Kriminoloji

2

0

2

HUK 216

Yerel Yönetimler Hukuku

2

0

2

HUK 218

Temel Hak ve Özgürlüklerin Uluslararas覺 Düzeyde Korunmas覺

2

0

2

HUK 316

Ekonomik Suçlar

2

0

2

HUK 322

襤nternet Hukuku

2

0

2

HUK 324

Avukatl覺k Hukuku

2

0

2

HUK 416

Uluslararas覺 Örgütler Hukuku

2

0

2

HUK 418

Avrupa Hukuku

2

0

2

HUK 420

BankaHukuku

2

0

2

HUK 422

Fikri Sinai Mülkiyet Hukuku

2

0

2

HUK 424

襤nsan Haklar覺 Teorisi

2

0

2

HUK 426

Uluslararas覺 Ticari Tahkim

2

0

2