Neden Maltepe niversitesi Hukuk Fak羹ltesi?

NEDEN MALTEPE ÜN襤VERS襤TES襤 HUKUK FAKÜLTES襤?

      Ulusal ve uluslararas覺 düzeyde, hukuk bilimi ve donan覺ml覺 nitelikli hukukçular yetitirmeyi hedef edinen Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1997’de kurulmutur. 襤lk mezunlar覺n覺 2000-2001 akademik y覺l覺nda vermitir. Gerek Türkiye’de gerekse dünyada kendi alan覺nda tan覺nan, tecrübeli akademisyenlerden oluan kadrosuyla öretim faaliyetini yürüten Fakülte, dört y覺ll覺k lisans program覺n覺 K覺ta Avrupas覺 ve Anglo-Sakson hukuk sistemlerindeki ülkelerin hukuk eitimi programlar覺 Türk hukuk sistemiyle olabildiince uzlat覺rmaya çal覺arak ulat覺覺 sentezle düzenlenmitir. Teori ve uygulamay覺 birlikte sunan öretim program覺, sadece ulusal alanda deil, ayn覺 zamanda uluslararas覺 sahada da etkin hukukçular yetitirmeyi ilke edinmitir. Bu düünceden hareketle öretim program覺n覺n yüzde otuzu 襤ngilizce derslerden oluturulmutur. Türk hukuk uygulamas覺 aç覺s覺ndan esas tekil eden bilim dallar覺 Türkçe görülürken, uluslararas覺 içerii olan dersler 襤ngilizce verilmektedir. Bu noktada özellikle Uluslararas覺 Hukuk, 襤nsan Haklar覺 Hukuku, Avrupa Birlii Hukuku, Uluslararas覺 Yat覺r覺m Hukuku, Uluslararas覺 Tahkim Hukuku, Uluslararas覺 Uyumazl覺k Çözüm Yollar覺 ve Uluslararas覺 Fikri Mülkiyet Hukuku vb. dersler 襤ngilizce görülmektedir. 襤ngilizce seviyesi yeterli olmayan örenciler Üniversite bünyesinde bulunan Yabanc覺 Diller Yüksekokulun’da haz覺rl覺k s覺n覺f覺 okuma imkan覺na sahiptir.

     Lisans örenimini baar覺yla tamamlayan mezunlar覺m覺z sadece hukukçu kimliine sahip kiiler taraf覺ndan icra edilebilecek hakimlik, savc覺l覺k, avukatl覺k, noterlik gibi meslekler yan覺nda, Bakanl覺klar, Bankalar, ulusal ve uluslararas覺 sivil toplum kurulular覺nda da çal覺ma imkanlar覺 elde etmektedir. Üniversitemiz ve Fakültemizin gerçekletirdii ikili anlamalar çerçevesinde örencilerimizin ERASMUS programlar覺 ile bir veya iki yar覺y覺l yurt d覺覺nda örenim f覺rsat覺na sahip olmalar覺, özellikle uluslararas覺 alanda i bulma imkanlar覺n覺 da artt覺rmaktad覺r. Bu noktada % 30 ingilizce örenim program覺yla dier ülke hukuk fakülteleri ile entegre olan Fakültemiz, bu yönüyle de öne ç覺kmaktad覺r.

       襤stanbul Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde

       Görümek dileiyle.

 

FAKÜLTEM襤Z襤N YAPTII 襤K襤L襤 ANLAMALAR

1

Bretagne-Sud University

Fransa

 2

University of Bucharest

Romanya

 3

襤nternational School of Law and Business

Litvanya

4

Kassel University

Almanya

5

Universitaet Passau

Almanya

6

Zaragoza University

襤spanya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakültemizin eitim dili %70 TÜRKÇE - %30 Yabanc覺 dil (襤NG襤L襤ZCE)'dir.

 

MALTEPE ÜN襤VERS襤TES襤 HUKUK FAKÜLTES襤’N襤 SEÇ襤YORUM çünkü…

 • Ulusal ve uluslararas覺 düzeyde tan覺nm覺 akademisyenlerden oluan kadrosuyla Türkiye'nin en etkin hukuk fakültelerinden birinde eitim alaca覺m.

 • Bölümün açt覺覺 hakim ve savc覺l覺k s覺navlar覺na haz覺rl覺k kurslar覺 ile ulusal ve uluslararas覺 sempozyumlara kat覺labileceim.

 • Uluslararas覺 geçerlilikte bir diploma sahibi olabileceim.

 • Ders çeitlilii sayesinde özgürce örenim program覺m覺 oluturabileceim.

 • Hukuk eitimi al覺rken ayn覺 zamanda "Çift Anadal" proramlar覺n覺 da alabileceim.

 • ERASMUS örencisi olarak eitimimin en az bir yar覺y覺l覺n覺 Avrupa'da geçirebileceim.

 • Benimle birebir ilgilenebilecek, eitim hakk覺m覺 koruyan, akademik geliimimi ve kariyer planlamam覺 destekleyen akademik bir aileye kavuaca覺m.

 

FAKÜLTEM襤Z襤N TERC襤H PUAN TÜRÜ

Program Türü

Puan Türü

Hukuk (% 30) 襤ngilizce

EA

 

                                                                    AKADEM襤K KADROMUZ

 • Prof. Dr. Yusuf AKSAR

 • Prof. Dr. Etem Saba ÖZMEN

 • Prof. Dr. Devrim ULUCAN

 • Prof. Dr. Dilek YILMAZCAN

 • Doç. Dr. Emrullah KERVANKIRAN

 • Doç. Dr. Y覺ld覺ray SAK

 • Dr. Ör. Üy. Bahad覺r APAYDIN

 • Dr. Ör. Üy. Asiye Selcen ATAÇ

 • Dr. Ör. Üy. Gülah Sinem AYDIN

 • Dr. Ör. Üy. ükriye Esra BASKAN

 • Dr. Ör. Üy. Zeynep ÇALIKAN

 • Dr. Ör. Üy. Hulusi Alphan D襤NÇKOL

 • Dr. Ör. Üy. Zeynep KARAER GÜÇLÜ

 • Dr. Ör. Üy. Taylan Özgür K襤RAZ

 • Dr. Ör. Üy. 襤brahim Serdar KOYUNCU

 • Dr. Ör. Üy. Melda KÖSE MARDUÇ

 • Dr. Ör. Üy. Cevat OKUTAN

 • Dr. Ör. Üy. Mete TEVETOLU

 • Dr. Ör. Üy. Gülah VARDAR HAMAMCIOLU

 • Dr. Ör. Üy. Hakan AH襤N

 • Dr. Ör. Üy. Müge ÜREM

 • Ar. Gör. Betül AKTA TEKE

 • Ar. Gör. Gizem BAOLU

 • Ar. Gör. Cansu DA

 • Ar. Gör. Elif Seda GÜRKAN

 • Ar. Gör. Gonca KURU
 • Ar. Gör. Abdülhamid ONU

 • Ar. Gör. Ender TÜRK

 • Ar. Gör. Melike Ezgi YET襤MOLU