Dekanımız Prof. Dr. Yusuf AKSAR İnsan Hakları Avrupa Mahkemesine Ad Hoc Yargıç Olarak Atanmıştır

DEKANIMIZ PROF. DR. YUSUF AKSAR AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE Ad Hoc YARGIÇ OLARAK ATANMIŞTIR

 

Değerli hocamız Prof. Dr. Yusuf Aksar İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nde (İHAM) ad hoc yargıç olarak görev yapmaya başlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin İHAM nezdinde görev yapan ad hoc yargıçların görev süresinin dolması üzerine, Mahkemeye yeni yargıçlar listesi bildirilmiştir. Bildirilen yeni listenin başında Dekanımız ve Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı Başkanımız Prof. Dr. Yusuf Aksar yer almış ve Fakültemizin gurur kaynağı olmuştur.

Bu yeni görevini başarıyla gerçekleştireceğine olan inancımızın tam olduğunu ve her zaman kendisine destek olacağımızı bildirir, başarılar dileriz.

 

HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI