"Türk Ticaret Kanunu'ndaki Değişiklikler ve Vergisel Yansımaları" Konulu Panel (12.05.2011)

Fakülte'miz, Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Dilek YILMAZCAN tarafından düzenlenen ve 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun, Anonim Ortaklıklar Hukuku'na getirdiği değişikliklerin ve söz konusu değişikliklerin vergisel boyutunun tartışıldığı panel, öğretim üyeleri ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Panel Programı