26-27 Kasım 2010 - İstanbul'da Kanunlaştırma Hareketleri Sempozyumu

26-27 Kasım 2010 tarihleri arasında hukuk tarihinde önemli yere sahip ve günümüz hukuku üzerinde de etkilerini sürdüren iki önemli kanunlaştırma hareketi olan Corpus Iuris Ciivilis ve Mecelle'nin konu edildiği ve 2010 İstanbul Kültür Başkenti etkinliği olan İstanbul'da Kanunlaştırma Hareketleri Sempozyumu Fakültemiz tarafından düzenlenmiştir.

Uluslararası katılımla gerçekleştirilen sempozyum, Corpus Iuris Civilis ve Mecelle'nin hukuk tarihi açısından olduğu kadar, günümüz hukukuna etkileri bakımından önemini ortaya koyan bir etkinlik olarak çok sayıda hukukçu ve ilgilinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Sempozyum programı için tıklayınız.

Sempozyumdan kareler için tıklayınız.